Chính Sách Bảo Mật 8XBET Chi Tiết Nhất


1. Định nghĩa chính sách bảo mật 8Xbet


Các quy tắc chính sách bảo mật 8Xbet sau đây áp dụng cho việc sử dụng, kết nối và tham gia của người dùng bởi “8Xbet” (gọi chung là “8Xbet”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”, tùy từng trường hợp) thông qua trang web “8Xbet” và các trang web khác được điều hành bởi “8Xbet” (“trang web chơi game”) cung cấp phương thức dịch vụ cá cược “chơi bằng tiền thật” trực tuyến(“dịch vụ chơi game”).

Định nghĩa
Định nghĩa chính sách bảo mật 8Xbet

Chính sách bảo mật 8Xbet quy định về trò chơi

Của các trò chơi cụ thể (được gọi chung là “quy tắc chơi game”) và các quy định khác (gọi chung là “quy định”) áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cá cược và phần mềm cá cược, cũng như quyền truy cập vào trang web cá cược và thông tin cá cược có trong đó.

Chính sách bảo mật 8Xbet đối với mục đích của quy định này, “chơi game” bao gồm nhưng không giới hạn ở cá cược, trò chơi và các hoạt động cá cược khác nhau được thực hiện thông qua bất kỳ và / hoặc tất cả các dịch vụ cá cược được cung cấp bởi các trang web cá cược; “thiết bị được kết nối” đề cập đến bất kỳ thiết bị kết nối ứng dụng nào.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA và thiết bị di động được sử dụng và kết nối với các trang web chơi game và tham gia vào các dịch vụ chơi game.

Chính sách bảo mật 8Xbet đề cập đến các chương trình

Máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung thông tin nào khác và nội dung thông tin (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến chúng) đã được cơ quan quản lý phê duyệt và cài đặt trên thiết bị được kết nối của người dùng, để người dùng có thể sử dụng và kết nối thông qua thiết bị được kết nối của người dùng và tham gia vào các dịch vụ cá cược được cung cấp trên trang web cá cược.

Thể thao” đề cập đến hệ thống cá cược Internet được truy cập và / hoặc được cung cấp theo liên kết / tiêu đề “Thể thao” của trang web cá cược và tất cả liên quan đến các dịch vụ và hoạt động cá cược trực tuyến.


2. Chính sách bảo mật 8Xbet đồng ý】


Trong quá trình đăng ký, người dùng đánh dấu vào ô sau dòng chữ “Tôi xác nhận rằng tôi ít nhất 18 tuổi và đã đọc, in và đồng ý với “8Xbet”, và nhấp vào nút “Lưu và Tiếp tục” tương ứng, điều đó có nghĩa là người dùng xác nhận và đồng ý:

 • Người dùng đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản này.
 • Các điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận sử dụng”) giữa người dùng và “8Xbet” liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chơi game.
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định này, vui lòng đánh dấu vào nút “Tôi không đồng ý” và vui lòng không nhấp vào nút “Lưu và tiếp tục”.
 • Và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ chơi game nào hoặc tải xuống và / hoặc cài đặt phần mềm chơi game.


3. Chính sách bảo mật 8Xbet Sửa đổi


Chính sách bảo mật 8Xbet chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các quy tắc và quy tắc chơi game này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) theo thời gian. Mọi sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi được đề cập ở trên sẽ được công bố trên trang web trò chơi. Các quy định và quy tắc chơi game được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được công bố trên trang web trò chơi.

Chính sách bảo mật 8Xbet người dùng tiếp tục sử dụng

kết nối và tham gia vào các dịch vụ trò chơi thông qua các trang web trò chơi và thiết bị chơi game sau khi các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên được công bố sẽ được coi là người dùng đã đồng ý và chấp nhận các quy định và quy tắc chơi game được sửa đổi hoặc cập nhật đã công bố. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi ở trên.

Chính sách bảo mật 8Xbet có thể quyết định độc lập việc thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên. Các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên có thể được thông báo cho người dùng theo thời gian bởi “8Xbet” theo quyết định riêng của mình, nhưng “8Xbet” không có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và sửa đổi ở trên.

4. Chính sách bảo mật 8Xbet thông tin trò chơi và sở hữu trí tuệ


Thông tin, dữ liệu và dữ liệu được cung cấp thông qua các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, thiết bị cá cược và/hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Chính sách bảo mật 8Xbet được tiết lộ cho người dùng và có thể thu thập, tạo và/hoặc thu thập bởi người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch và tài liệu tiếp thị, thành tích, thống kê, dữ liệu sự kiện và lịch trình.

Thông tin trò chơi
Thông tin trò chơi

Dữ liệu xác suất và cá cược, văn bản, biểu tượng, thông tin nghe nhìn (“thông tin chơi game”), thuộc về người cấp phép của “8Xbet” và /hoặc “8Xbet”, và chỉ dành cho người dùng sử dụng, vì mục đích phi thương mại cá nhân.

Chính sách bảo mật 8Xbet quy định rõ ràng

Ttrong quy định này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu dữ liệu của bên thứ ba, người dùng sẽ không được điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, sử dụng công khai hoặc nhập thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào.

Chính sách bảo mật 8Xbet các chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê, cấp phép sử dụng thông tin cá cược hoặc làm cho bất kỳ người nào khác hoặc trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông và / hoặc thiết bị được kết nối nào khác có được, sử dụng hoặc kết nối với thông tin trò chơi ở trên.

Tận hưởng bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế khác cho phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp trên các trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối.

Chính sách bảo mật 8Xbet tất cả các quyền sở hữu và lợi ích

Trong phần mềm cá cược, dịch vụ cá cược và thông tin cá cược trên trang web cá cược thuộc về người cấp phép “8Xbet” và / hoặc “8Xbet“, cho phép họ sử dụng hoặc nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Người dùng xác nhận rằng người dùng chưa nhận được bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào trong phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp bởi phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp bởi trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối.


【5. Chính sách bảo mật 8Xbet điều kiện sử dụng】


Điều kiện sử dụng dịch vụ cá cược, người dùng đảm bảo và cam kết rằng người dùng sẽ không sử dụng hoặc kết nối với các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược và các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho người dùng vi phạm quy định này và / hoặc mục đích bị cấm bởi quy định này.

Bạn không sống ở Pháp, Hà Lan, Bonaire, Curacao, Aruba, St.Martin, St.Eustatius và Saba Philippines, Đài Loan, Hoa Kỳ, Singapore hoặc Hồng Kông
Người dùng tiến hành các hoạt động theo danh tính và tên riêng của họ, thay vì thực hiện các giao dịch thay mặt cho người khác.

Chính sách bảo mật 8Xbet người dùng không bị hạn chế.

Độ tuổi người dùng (a) ít nhất là 18 tuổi; hoặc (b) ít nhất là bất kỳ độ tuổi hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành nào khác theo yêu cầu của luật áp dụng cho người dùng, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn (“tuổi hợp pháp”).
Người dùng hiểu đầy đủ về nguy cơ mất tiền trong quá trình sử dụng dịch vụ cờ bạc
Tiền gửi của người dùng không đến từ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được cấp phép khác.

Người dùng không tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp, trái phép hoặc được cấp phép khác và / hoặc cố gắng sử dụng tài khoản do người dùng mở trong “8Xbet” để tham gia vào các hoạt động trên.

Người dùng sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ chơi game hoặc tài khoản chơi game của người dùng để tham gia vào bất kỳ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp nào khác theo yêu cầu của người dùng hoặc bất kỳ luật nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền.

Chính sách bảo mật 8Xbet giữ bí mật tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu của người dùng để ngăn chặn kết nối hoặc sử dụng bất hợp pháp và ngay lập tức thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho chúng tôi nếu tên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu bị mất dưới bất kỳ hình thức nào.

Không sử dụng dịch vụ cờ bạc, trang web cờ bạc, thiết bị được kết nối, phần mềm cờ bạc và thông tin cờ bạc theo bất kỳ cách nào can thiệp hoặc có thể can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc của người dùng khác và không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc.

Đừng gạ gẫm hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào về người dùng khác theo bất kỳ cách nào
Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút, đã bị phá hủy hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị được kết nối, phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và / hoặc trang web chơi game.

Chính sách bảo mật 8Xbet sử dụng dịch vụ cờ bạc

Và thông tin cờ bạc thông qua các trang web cờ bạc và/hoặc thiết bị được kết nối không vi phạm pháp luật áp dụng cho người dùng; họ cũng không vi phạm ràng buộc đối với người dùng hoặc chủ sở hữu của quốc gia nơi người dùng hiện đang kết nối với trang web cờ bạc hoặc sử dụng thiết bị được kết nối Nghĩa vụ hợp đồng; đồng thời không bị cấm bởi các luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nói trên.

Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, thiết bị, phần mềm, chương trình hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ phương tiện nào có tính chất nói trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ cờ bạc, thiết bị kết nối, phần mềm cờ bạc, trang web cờ bạc, thông tin cờ bạc và / hoặc kết nối hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào do thiết bị cung cấp.

Chính sách bảo mật 8Xbet không đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung

Bất hợp pháp, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, vu khống, phỉ báng, tục tĩu, tục tĩu, gây viêm, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm hoặc thô tục đến các trang web trò chơi và / hoặc thiết bị được kết nối hoặc bất kỳ người dùng nào khác, hoặc nội dung có thể cấu thành hoặc tiếp tay cho tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác.

Người dùng không phải là người quản lý, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của “8Xbet” hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, hoặc có mối quan hệ họ hàng hoặc đồng hộ gia đình với bất kỳ điều nào ở trên; và không can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng.

Các dịch vụ cờ bạc hoặc trang web cờ bạc, phần mềm chơi game, thiết bị được kết nối và / hoặc thông tin trò chơi hoặc bắt đầu và / hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, các kí tự chuỗi hoặc xuất bản / truyền “thư rác” hoặc các thư gửi hàng loạt không mong muốn khác.


6. Chính sách bảo mật 8Xbet đăng ký tài khoản thành viên】


Để tham gia cá cược và sử dụng dịch vụ cá cược thông qua “8Xbet”, người dùng phải hoàn thành việc mở tài khoản và đơn đăng ký thành viên (“Đơn đăng ký thành viên”) theo các thủ tục được mô tả trên trang web cá cược.

Người dùng tuyên bố và hứa rằng tất cả thông tin do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký và đăng ký thành viên, bao gồm tên người dùng (“tên”), nguồn tiền (bao gồm số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú được điền trong đơn đăng ký thành viên, là chính xác bằng cách chọn hộp “Tất cả các khía cạnh là đúng, chính xác và đầy đủ”.

Quy trình xác minh KYC yêu cầu người dùng nộp các tài liệu hợp lệ chứng minh tuổi, danh tính và địa chỉ cư trú của mình, đồng thời yêu cầu kiểm tra sinh trắc học để xác nhận tính xác thực của các tài liệu được gửi. Người dùng được yêu cầu hoàn thành ba bước sau trong quá trình xác minh:

 • 1) Bằng chứng nhận dạng
 • 2) Selfie (xác minh sinh trắc học)
 • 3) Bằng chứng cư trú.


Chính sách bảo mật 8Xbet xác định tính xác thực

Và tính hợp pháp của tài liệu để đảm bảo rằng nó không bị giả mạo hoặc thay đổi. Bước hai yêu cầu bạn chụp ảnh tự sướng video trực tiếp bằng cách cho phép truy cập vào máy ảnh của thiết bị, sau đó được khớp với tài liệu ID được gửi ở bước một.

Video selfie trải qua một cuộc kiểm tra, so sánh khuôn mặt trên các hình ảnh đã gửi với nhau và phân tích chuyển động của người đó, xác nhận rằng các tài liệu thuộc về một người cụ thể và người đó là có thật. Bước thứ ba là tải lên một tài liệu chứng minh nơi cư trú của bạn.

Chính sách bảo mật 8Xbet đối với bước này, chúng tôi chấp nhận sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích không quá ba tháng, hóa đơn đường dây điện thoại internet / truyền hình cáp / nhà hoặc bất kỳ lá thư nào từ cơ quan công quyền được công nhận xác nhận địa chỉ.

Người dùng không được phép rút tiền trước khi hoàn thành thủ tục xác minh và xem xét đơn đăng ký thành viên.

Chính sách bảo mật 8Xbet thực hiện các biện pháp cần thiết

Và phù hợp để giữ bí mật thông tin cá nhân cho người dùng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân và thông tin cá cược của *người dùng, trừ khi luật pháp, quy định, quy tắc, tòa án hoặc cơ quan giám sát hoặc bất kỳ lệnh hoặc quyết định nào của cơ quan quản lý trò chơi hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan hoặc yêu cầu tiết lộ trong quy định này.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán và các tổ chức tài chính của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thủ tục thanh toán cho các dịch vụ chơi game do các trang web trò chơi cung cấp.

Chính sách bảo mật 8Xbet người dùng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng và kết nối của người dùng với trang web trò chơi và thông tin chơi game có trong đó, tải xuống và cài đặt phần mềm chơi game và / hoặc sử dụng và tham gia vào các dịch vụ chơi game không bị cấm theo luật áp dụng cho người dùng.

Để xác minh đơn đăng ký thành viên của người dùng, chúng tôi cũng cần người dùng cung cấp bằng chứng về danh tính và độ tuổi (chẳng hạn như giấy chứng minh nhân dân hợp lệ có ảnh và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin ban đầu cụ thể do người dùng cung cấp, chúng tôi nên được thông báo ngay lập tức.

Để xác nhận tên và địa chỉ của người dùng, “8Xbet” có quyền xác nhận tên và địa chỉ của người dùng qua thư. “8Xbet” cũng có thể quyết định sử dụng các biện pháp bảo mật khác để xác minh bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp. Người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện, có nghĩa là đồng thời đồng ý với “8Xbet” để kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ bất kỳ kết quả xác minh hoặc xác minh danh tính nào của người dùng.

Chính sách bảo mật 8Xbet bảo lưu quyền tuyệt đối từ chối

Các đơn đăng kí thành viên người dùng vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về trang web sao lưu chính thức của “8Xbet”. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi các thành viên đăng nhập vào bất kỳ trang web nào khác trông giống như “8Xbet”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.

Người dùng chỉ có thể mở một tài khoản trong “8Xbet”. Nếu chúng tôi thấy rằng người dùng đã mở nhiều tài khoản trong “8Xbet”, chúng tôi có quyền quyết định theo quyết định của riêng mình để coi tất cả các tài khoản của người dùng trong “8Xbet” là một tài khoản hợp nhất, hủy các tài khoản dư thừa hoặc chấm dứt thỏa thuận này với người dùng.


【7. Chính sách bảo mật 8Xbet cá cược và đơn cược được chấp nhận】


Chúng tôi mở cửa cho người dùng đặt cược vào các trò chơi, sự kiện thể thao và các hoạt động cá cược khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian trên các trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Người dùng phải tuân thủ các quy tắc cá cược của trò chơi hoặc hoạt động cá cược cụ thể và các quy định của quy định này.

Đơn cược được chấp nhận
Đơn cược được chấp nhận

Chính sách bảo mật 8Xbet nếu có lỗi rõ ràng hoặc bên tham gia không đúng trong bất kỳ trận đấu nào, tất cả cược đặt trong trận đấu đó sẽ bị hủy. Khi hệ thống game “8Xbet” bị lỗi, “8Xbet” cũng có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả các phiếu cược không hợp lệ.

Mặc dù có thể có các quy định khác trong quy định này, “8Xbet” có quyền từ chối tất cả hoặc một phần đặt cược của người dùng vì bất kỳ lý do gì.

Chính sách bảo mật 8Xbet chấp nhận người dùng đặt cược

Chính sách bảo mật 8Xbet Qua Internet và/hoặc các thiết bị được kết nối theo quy định này. Các hình thức cá cược khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận. Ngay cả khi chúng tôi nhận được các hình thức cá cược khác, bất kể kết quả cuối cùng của thị trường cá cược, nó sẽ được coi là không hợp lệ.

8Xbet” có quyền gác lại hoặc từ chối đặt cược được thực hiện bằng các phương tiện lừa đảo bị nghi ngờ như tấn công, thao túng, v.v. để phá vỡ hệ điều hành. Bất kỳ cược bất thường nào sẽ bị hủy mà không cần thông báo trước.

Theo đây, người ta tuyên bố rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm (bot bot) trong các dịch vụ cá cược trực tuyến đều bị nghiêm cấm và bất kỳ cá cược nào cố gắng hoặc sử dụng phương pháp này sẽ bị hủy bỏ và các tài khoản liên quan sẽ bị đóng ngay lập tức.

Chính sách bảo mật 8Xbet theo các quy định khác của quy định này

Nếu người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu và có đủ số dư trong tài khoản, người dùng có thể đặt mã đặt cược có hiệu lực.

Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nội dung sau (hoặc kết hợp chúng) (bất kể việc sử dụng sau đây có được ủy quyền hay không):
Tên người dùng; và/hoặc số tài khoản người dùng; và/hoặc tên người dùng và mật khẩu.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của chi tiết cá cược của họ. Theo các quy định khác của quy định này, một khi người dùng đặt cược và chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi chấp nhận đặt cược của người dùng, đó là xác nhận cuối cùng về đặt cược của người dùng; người dùng không thể hủy, rút cược hoặc thay đổi chi tiết của cược.

Tất cả các phiếu cược được ghi lại trong cơ sở dữ liệu hồ sơ giao dịch. Hồ sơ giao dịch của “8Xbet” là xác nhận cuối cùng của tất cả các giao dịch và thông tin liên quan đến cá cược.
Theo các quy định khác của quy định này, khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của người dùng và được hiển thị có hiệu lực trong lịch sử giao dịch của người dùng, cược được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi “8Xbet”.

Chính sách bảo mật 8Xbet cá cược không được phép sau khi trò chơi bắt đầu và / hoặc khi kết quả của trò chơi được biết đến. Nếu trò chơi bắt đầu và/hoặc người dùng đã biết kết quả của trò chơi khi đặt cược, người dùng vẫn mở để đặt cược do nhầm lẫn, “8Xbet” có quyền từ chối đặt cược của người dùng hoặc tuyên bố đặt cược không hợp lệ mà không cần thông báo cho người dùng; “8Xbet” có quyền quyết định chấp nhận tất cả hoặc một phần của các cược đó. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không loại trừ cược “trong trận” hoặc cược “hiệp một”.

Thời gian bắt đầu được công bố trên trang web cá cược chỉ để tham khảo thông tin. Nếu “8Xbet” vô tình chấp nhận đặt cược sau khi bắt đầu trận đấu vì bất kỳ lý do gì, “8Xbet” có quyền hủy và tuyên bố các cược đó không hợp lệ.

Trừ khi có các quy tắc cụ thể của trò chơi, kết quả của trò chơi sẽ được xác định vào ngày trò chơi thực sự kết thúc. “8Xbet” không công nhận bất kỳ yêu cầu nào tiếp theo có thể dẫn đến thay đổi kết quả trên và khoản thanh toán ban đầu vẫn còn hiệu lực.

Chính sách bảo mật 8Xbet tổ chức một sự kiện thể thao thay đổi

Tất cả cược đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị hủy. Người chiến thắng của cuộc thi hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày mà cuộc thi. Hoặc trò chơi nói trên thực sự kết thúc theo quy tắc của cá cược.
Vì mục đích cá cược, “8Xbet” không công nhận bất kỳ trận đấu bị hoãn, phản đối hoặc kết quả đảo lộn nào.

Tổ chức sự kiện thể thao
Tổ chức sự kiện thể thao

Nếu cược xâu của người dùng bao gồm các tùy chọn không tham gia hoặc các tùy chọn không hợp lệ, khoản thanh toán sẽ được thanh toán trên cơ sở các tùy chọn hợp lệ còn lại.
Người dùng thừa nhận rằng tất cả các tỷ lệ cược, chỉ số và điểm chấp có thể dao động mà không cần thông báo trước. Tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp trên chỉ được xác định khi chúng tôi chấp nhận đặt cược của người dùng.

Chính sách bảo mật 8Xbet nếu một lỗi rõ ràng hoặc lỗi hệ thống khiến tỷ lệ cược, chỉ số hoặc cược chấp của người dùng không chính xác, cược của người dùng hoặc một phần cược xâu của người dùng là không hợp lệ. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sửa chữa đúng thời gian, “8Xbet” có quyền quyết định độc lập (nhưng không bắt buộc) để thực hiện những nỗ lực hợp lý để liên hệ với người dùng và cho phép người dùng đặt cược lại với tỷ lệ cược, chỉ số và cược chấp chính xác.

Chúng tôi không chấp nhận người dùng đặt nhiều cược vào cùng một sự kiện cùng một lúc.
Đối với bất kỳ cá cược và giao dịch liên quan, “8Xbet” có quyền quyết định cuối cùng.


8. Chính sách bảo mật 8Xbet chống rửa tiền (AML)】


Sau khi gửi các tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC, sẽ có một sàng lọc AML được thực hiện bên trong cơ sở dữ liệu toàn cầu về Các biện pháp trừng phạt, Danh sách theo dõi, PEPs và Phương tiện bất lợi – OFAC, UN, HMT, EU, DFAT và hơn 10 000 nguồn dữ liệu khác. Việc không vượt qua quá trình sàng lọc này sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và (các) yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối.

Chính sách bảo mật 8Xbet thực hiện yêu cầu nạp tiền

Hoặc rút tiền, địa chỉ ví tiền điện tử của bạn cũng trải qua AML sàng lọc địa chỉ ví tiền điện tử của bạn được sàng lọc cho bất kỳ kết nối nào với các nguồn không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thị trường dùng tiền điện tử và các thực thể đáng ngờ khác.

Khi đưa ra yêu cầu rút tiền, nếu địa chỉ ví tiền điện tử bạn nhập không sàng lọc AML này, thì yêu cầu rút tiền đó sẽ bị từ chối. Tương tự, khi nhận được một khoản tiền gửi dành cho bạn, nếu địa chỉ ví gửi tiền gửi không được sàng lọc AML này, khoản tiền gửi đó sẽ không được ghi có vào số dư của bạn.


9. Chính sách bảo mật 8Xbet rút tiền】


Chúng tôi sẽ có quyền giữ lại hoặc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán hoặc tiền thắng cược nào trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng bất kỳ điều nào sau đây:

 • (i) Tiền thưởng
 • (ii) Các chương trình khuyến mãi khác
 • (iii) Chính sách hoặc quy tắc cụ thể được xác định đối với một trò chơi hiện có hoặc một trò chơi mới.

Chúng tôi có thể xác định rằng một hành vi

Lạm dụng như vậy cũng đã diễn ra nếu hoạt động của bạn trên nền tảng trực tuyến của chúng tôi, bản thân nó, không lạm dụng, mà là các hoạt động của bạn trên các nền tảng khác ngoài chúng tôi, được thực hiện nói chung, cấu thành việc lạm dụng tiền thưởng, khuyến mãi, chính sách hoặc quy tắc của chúng tôi.

Phí chuyển đổi và phí giao dịch cho mỗi lần rút tiền sẽ do chúng tôi chịu và sẽ không có bất kỳ khoản phí rút tiền nào phát sinh.

Bạn phải hoàn thành quy trình xác minh KYC

Được mô tả trong phần 6 của tài liệu này và vượt qua tất cả các kiểm tra trước khi chúng tôi cho phép bạn thực hiện rút tiền đầu tiên. Tên pháp lý của bạn cùng với địa chỉ ví tiền điện tử bạn đã nhập cho yêu cầu rút tiền cũng phải vượt qua các sàng lọc AML có liên quan được mô tả trong phần 6 của tài liệu này. Việc không thực hiện các sàng lọc này sẽ dẫn đến (các) yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.


【10. Chính sách bảo mật 8Xbet các quy định về khuyến mãi】


Tiền thưởng chào mừng chỉ dành cho người dùng mới. Mỗi tài khoản chỉ được nhận tiền thưởng chào mừng 1 lần. Tiền thưởng chào mừng chỉ có giá trị trên khoản tiền gửi đầu tiên của bạn. Mỗi người dùng có hai số dư – một số dư thực và một số tiền thưởng. Bất kỳ tiền thưởng nào cũng được ghi có vào số dư tiền thưởng.

Người dùng có thể theo dõi quá trình đặt cược trong tài khoản cá nhân của mình hoặc trong quá trình chơi. Người dùng có thể chuyển đổi tiền thưởng đang hoạt động trong tài khoản của mình trong trường hợp anh ta tham gia vào một số chương trình khuyến mãi. Mỗi phần thưởng phải được đặt cược riêng lẻ.

Chính sách bảo mật 8Xbet bạn có 30 ngày kể từ ngày gửi tiền

Để đáp ứng yêu cầu đặt cược. Sau đó, ưu đãi hết hạn và người dùng sẽ không thể hoàn thành yêu cầu đặt cược đối với ưu đãi đó. Tất cả các ưu đãi tiền thưởng sẽ phải tuân theo yêu cầu đặt cược gấp 35 lần số tiền giá trị ưu đãi trừ khi có quy định khác.

Phần thưởng chào mừng là một khoản tiền gửi khớp 100% mà không yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu.
Tính sẵn có của tiền thưởng (tiền thưởng) trên 8Xbet cho một người dùng cụ thể đặc biệt dựa trên sự hiện diện của anh ta trong hồ sơ của người dùng. Nếu bất kỳ phần thưởng nào không dành cho người dùng, thì phần thưởng đó sẽ không được hiển thị trong số những phần thưởng có sẵn trong hồ sơ.
Số dư thực được sử dụng để đặt cược trước.

Chỉ khi số tiền trên số dư thực của người dùng bằng 0, anh ta mới bắt đầu chơi để lấy tiền thưởng. Bất kỳ khoản tiền nào giành được bằng tiền thưởng sẽ được thêm vào số dư tiền thưởng của người dùng. Khi người dùng đáp ứng yêu cầu đặt cược, bất kỳ khoản tiền nào giành được bằng cách sử dụng số tiền thưởng đó cũng sẽ được giải phóng nhưng không vượt quá số tiền thưởng.

Chính sách bảo mật 8Xbet tiền thật luôn có thể được rút

Tiền thật có thể rút
Tiền thật có thể rút

Nhưng nếu bạn rút tiền trước khi các yêu cầu đặt cược được đáp ứng, bạn sẽ mất toàn bộ số dư tiền thưởng của mình bao gồm bất kỳ khoản tiền thắng nào được thực hiện với tiền thưởng.

Chỉ những cược được thực hiện bằng tiền thưởng mới góp phần vào yêu cầu đặt cược. Cược được thực hiện bằng tiền thật sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược
Không thể đặt cược tiền thưởng chào mừng trong các trò chơi casino, trò chơi trực tuyến và casino người thật.

Tiền thưởng được coi là đã được đặt cược nếu số dư tài khoản còn lại của khách hàng ít hơn số tiền cược tối thiểu (bằng đơn vị tiền tệ tài khoản của khách hàng) hoặc nếu yêu cầu đặt cược đã được đáp ứng đầy đủ.

Chính sách bảo mật 8Xbet không hoãn bất kỳ trò chơi thưởng nào

Bao gồm vòng quay miễn phí và vòng thưởng, đến một thời điểm sau đó khi không còn yêu cầu đặt cược và / hoặc gửi tiền khi vòng quay miễn phí hoặc vòng thưởng vẫn có sẵn trong trò chơi. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng được coi là đã chấp nhận rằng tiền thắng cược thu được sẽ bị hủy bỏ.

Tất cả tiền thưởng được giới hạn ở một người dùng duy nhất, địa chỉ IP, thiết bị máy tính, một gia đình, địa chỉ cư trú, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và / hoặc ví điện tử, e-mail và mạng nơi máy tính được chia sẻ (ví dụ: trường đại học, thư viện công cộng, mạng làm việc, v.v.).

Nếu ban quản trị của 8Xbet có một nghi ngờ hợp lý rằng người dùng đã cam kết hoặc cố gắng thực hiện lạm dụng tiền thưởng, một mình hoặc là một phần của một nhóm, 8Xbet có quyền:

 • Tịch thu tiền thưởng được phân bổ cho người dùng và bất kỳ khoản tiền thắng nào từ tiền thưởng đó;
 • Thu hồi, từ chối hoặc rút lại ưu đãi thưởng từ người dùng;
 • Vô hiệu hóa số dư tiền thật của người dùng;
 • Chặn truy cập vào 8Xbet;
 • Chấm dứt tài khoản của người dùng có hiệu lực ngay lập tức.


【11. Chính sách bảo mật 8Xbet khiếu nại và thông báo】


Không có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến: Việc chấp nhận hoặc thanh toán một cược mà bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng các dịch vụ trò chơi sẽ được xem xét trong hơn 30 ngày sau ngày giao dịch ban đầu.Một trò chơi mà bạn đã chơi bằng các dịch vụ chơi game sẽ được xem xét là hơn 12 (mười hai) tuần sau ngày diễn ra giao dịch liên quan hoặc chơi trò chơi diễn ra.

Nếu bạn muốn khiếu nại về các dịch vụ trò chơi, như bước đầu tiên, bạn nên liên hệ với dịch vụ trò chơi của khách hàng một cách hợp lý về khiếu nại của bạn, điều này sẽ được báo cáo khi cần thiết trong nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi cho đến khi giải quyết.

Chính sách bảo mật 8Xbet nếu có tranh chấp phát sinh từ các quy định

Không thể giải quyết được bởi các dịch vụ trò chơi của khách hàng đã được báo cáo theo phần này có thể yêu cầu người quản lý hoặc người giám sát giải quyết vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề với sự hài lòng của bạn ngay lập tức hoặc bằng cách liên hệ với bạn sau đó.

Bạn thừa nhận rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi thông qua các dịch vụ chơi game và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không có bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên màn hình của bạn và máy chủ trò chơi được sử dụng bởi 8Xbet, kết quả xuất hiện.

Chính sách bảo mật 8Xbet trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế

Và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản và hoàn cảnh tham gia của bạn vào hoạt động chơi game trực tuyến có liên quan và kết quả của sự tham gia này.
Khi chúng tôi muốn liên hệ với bạn, chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách sử dụng bất kỳ chi tiết liên lạc nào của bạn.

Thông báo về việc bạn đã được phục vụ và xử lý đúng cách ngay sau khi email được gửi hoặc sau khi chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với bạn qua điện thoại (bao gồm cả trường hợp chúng tôi để lại thư thoại cho bạn) hoặc ba (3) ngày sau ngày gửi bất kỳ thư nào.

Để chứng minh việc gửi thông báo, Chính sách bảo mật 8Xbet trong trường hợp gửi thư, thì lá thư đó đã được lên địa chỉ, đóng dấu và gửi bưu điện; và trong trường hợp email, email đó đã được gửi đến địa chỉ email được chỉ định (nếu có) trong chi tiết liên hệ của bạn tại thời điểm bất kỳ email nào như vậy được gửi.


【12. Chính sách bảo mật 8Xbet chuyển giao quyền và nghĩa vụ】


Công ty có quyền chuyển nhượng, phân bổ, cấp phép lại hoặc cam kết bất kỳ quyền nào theo quy định, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo cho người dùng, bất kỳ chuyển nhượng nào như vậy sẽ có cùng điều khoản hoặc những điều khoản sẽ có lợi cho người dùng.

Người dùng không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao hoặc mã hóa theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Quy định.
Trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của mình theo Quy tắc, người dùng sẽ tước bỏ mọi quyền của mình theo các quy định đối với Công ty.


【13. Chính sách bảo mật 8Xbet sử dụng tiền điện tử】


Chúng tôi sẽ luôn hiển thị tỷ giá hối đoái từ BitCoin để chuyển đổi tiền tệ trên trang chủ.
Nếu bạn muốn nạp tiền bằng BitCoin, tất cả các giao dịch liên quan đến bạn (nạp tiền, đặt cược và thanh toán) phải được thực hiện bằng BitCoin. Không có lúc nào nó được phép trao đổi giữa Bitcoin và một loại tiền pháp định. Hơn nữa, bạn thừa nhận rằng nếu bạn muốn nạp tiền vào Bitcoin, giá trị BitCoin đó có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào giá trị thị trường.

Kết Luận

Trên đây là những thông tin về chính sách bảo mật tại 8xbet giúp người chơi có thêm độ tin tưởng khi tham gia chơi tại đây. Chúng tôi xin cam kết tất cả các thông tin người chơi luôn được bảo mật tốt nhất. Và giúp người chơi luôn an tâm khi tham gia cá cược tại đây. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết chúc bạn luôn may mắn và thành công.